Stage RBG Höglager

Staplingskran pallager

  • Automatisk lagring av pallar, gallerboxar och individuella lastbärare
  • Höjd upp till 45 m
  • Lyftkapacitet till 7000 kg
  • Utförande gångbunden eller gångbyte
  • Olika lastenhetsutföranden för förvaring med enkelt, dubbelt eller fler djup
  • Användning möjlig vid både normal och djupfrysningstemperatur

Staplingskran smådelar

Maximal godshantering tack vare hög hastighet:

Speciella höghastighetsstaplingskranar säkerställer ett högt tempo i automatiska pallställslager på vägen till plockplatsen eller anslutna transportörer.

Funktioner

Har du några frågor?