Stage Automatiskt smådelslager
Maximal godsomsättning med maximal hastighet

Automatiskt pallager

Hög hastighet och precision vid in- och utlastning är A och O när det handlar om automatiska pallager. Endast med utrustning som är optimalt anpassad till ditt lager kan högsta arbetskapacitet uppnås med maximalt platsutnyttjande.

Öka kapaciteten i det automatiska pallagret

Hastighet och effektivitet är avgörande om du vill uppnå den bästa godshanteringen. Automatiserade pallager visar alltid sin styrka när ett stort antal artiklar ska lagras och hanteras under flerskiftsdrift (upp till 24/7) och/eller lagras i ett begränsat utrymme. Pallställsystem, programvara och alla enheter som används måste fungera perfekt tillsammans. Därför bör planeringen och genomförandet av ditt automatiserade pallager utföras av en erfaren expert, som Jungheinrich.

Platsutnyttjande på högsta nivå

Automatiserade pallager kan fås som integrerade lager eller som fristående silolager med en höjd på upp till 45 m. Graden av platsutnyttjande är extremt hög. Ställplatserna för pallar, gallerboxar och individuella lastbärare klarar laster på upp till 7,5 ton. Olika utföranden för förvaring med enkelt, dubbelt eller multidjup gör så att nästan alla typer av varor kan lagras. Användning möjlig vid både normal temperatur och i fryslager ner till –35 °C.

Den bästa lösningen för dina behov 

De automatiska pallagren är lika individuella som dina krav. Beroende på många faktorer kan de användas med olika typer av manöverenheter. För att hitta den optimala lösningen för dina behov analyserar vi tillsammans med dig dina varu- och transportstrukturer samt processser, och utarbetar ett lämpligt lagerkoncept.

Smalgångstruck: Truck med hög prestanda inom automatiserade pallager

Våra automatiska smalgångstruckar är baserade på våra testade serietillverkade fordon, vilka kompletteras med motsvarande automatik- och säkerhetskomponenter. Resultatet kommer i form av pålitliga och effektiva förarlösa transportfordon (AGV:s) för dina lager för höjder på upp till 13 meter. De automatiska truckarna erbjuder maximal tillgänglighet, effektivitet och prestanda till ditt pallager. För möjlighet till användning dygnet runt är det också möjligt att konstruera energiförsörjningen så att den sker via strömskenor placerade på ställaget. 

Staplingskranar: Hög hastighet i automatiserade pallager

Särskilda höghastighetsstaplingskranar med en lyftkapacitet på upp till 7 ton, säkerställer att in- och utlastningen av dina varor i det automatiserade pallagret går snabbt. Till hjälp finns en mängd olika lastredskap för lager med olika djup. För att fullt ut kunna utnyttja lagerkapaciteten kan man använda staplingskranar som kan hantera kurvor och därmed fungerar bra i olika gångar. Eftersom kraven på arbetskapaciteten ökar kan man integrera ytterligare kranar i det befintliga lagersystemet. 

Har du några frågor?