Mer uthållighet.

Mer prestanda.

16 timmar med endast en batteriladdning

Med 2Shifts1Charge klarar dina truckar två skift i sträck utan att batteriet behöver bytas eller mellanladdas. Du sparar dyrbar tid, värdefull energi och sänker samtidigt driftkostnaderna.