Stage Solupharm
Ökad effektivitet på lagret

Automatiserad intralogistik säkerställer tillförlitliga processer

Den automatiserade intralogistiklösningen för Solupharm i Melsungen ger företaget stor flexibilitet, processäkerhet och därmed ökad effektivitet.

Den automatiserade lösningen, i enlighet med GMP-riktlinjerna för Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH i Melsungen, erbjuder hög grad av flexibilitet och processäkerhet och ökar avsevärt lagrets effektivitet. 
Solupharm är specialiserat på produktion av sterila injektions- och infusionspreparat. Därför måste kraven på god tillverkningspraxis (GMP) beaktas när det automatiska lagret konstruerades.

Flexibelt och obyråkratiskt

För att öka lagerkapaciteten investerade Solupharm i ett smalgångslager med två automatiska smalgångstruckar. ETXa högstaplare är konstruerade för 25 dubbelcykler per timme. De bearbetar sina order i två lagergångar, var och en 35 meter långa.

ETXa-modellerna lagrar och hämtar varor upp till en maximal höjd på sex meter. Deras energi levereras av strömskenor monterade på ställagen. Detta garanterar tillgänglighet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, utan paus för batteriladdning eller byte.

Automatiserad högstaplare i ett smalgångslager

Jungheinrich Warehouse Control System (WCS) erbjuder processäkerhet och ökad effektivitet. Således är risken för kostsamma misstag och felaktig lastning av Solupharms dyra varor eliminerad.

ERP-systemet registrerar varuförflyttningar och initierar intralogistiska processer. Sedan rapporterar ERP-systemet transportorderna för lastpallarna till WCS, medan WCS tilldelar lagerorder till de automatiska truckarna via WLAN. 
Detta gör det möjligt att arbeta 24/7 utan avbrott och utan att behöva onödigt nattarbete för de anställda. Medarbetarna kan ägna sig åt annan administrativ verksamhet. 
Med lösningen följer även en möjlighet att manuellt styra smalgångslagret, om en nödsituation skulle uppstå. Om ett oväntat fel uppstår kan lagret fortfarande användas med manuell utrustning.

Dr. Tobias Schönberg
Manager Production Warehouse

"Om vi behöver öka genomströmningen för högre kapacitet i framtiden, är vi förberedda. Lagret är utformat så att det enkelt kan utökas."

Specialanpassad lösning med expansionspotential

Resultatet är en skräddarsydd och framförallt framtidsbeständig totallösning som möjliggör expansion. Om det behövs högre genomströmningsnivåer i framtiden, kan lagret enkelt utökas till ytterligare maskiner.

En lösning för effektivisering av lagret - inklusive mer processäkerhet och framtidsbeständighet.

Andra har även läst:

Har du några frågor?