Stage Coko
Processoptimering för plasttillverkare

Revolution i höglager

Plastföretaget Coko har varit en pålitlig leverantör under nio decennier med mottot “Vi formar dina produkter”. Beslutet att installera vårt höglagersystem resulterade i ökad effektivitet och optimerade processer.

Optimerade lagerprocesser

Plastleverantören Coko, i Bad Salzuflen, ville göra sina lagerprocesser effektivare. Bara en dispatch-plats och bara ett blocklager fanns tillgängliga för alla produkter i affärssystemet (SAP ERP system). På grund av detta lagrades gods som hörde ihop separat hos Coko. Det betyder att plocktruckarna tillbringade mycket tid på att leta efter gods. Ett höglagersystem från oss blev lösningen på alla dessa problem.

Jens Kastning
Logistikchef vid Coko-Werk GmbH & Co. KG

"Genom att investera i det automatiska smalgångslagret, har vi fått betydligt mer kostnadseffektiva logistikprocesser."

Ett höglager med plats för 3 240 pallar

Ett höglager med plats för 3 240 pallar byggdes. Efter en omfattande ekonomisk analys, föll beslutet på ett automatiskt smalgångslager. Vi levererade ställage och lagerteknik ihop med tre automatiska smalgångstruckar av modell ETXa samt  WLAN och terminaler.

All intralogistik från en och samma leverantör

Allt från en och samma leverantör  – det är även mottot hos det familjedrivna företaget Coko-Werk GmbH & Co KG. De viktigaste marknaderna inkluderar design av verktyg och plastprodukter, verktygstillverkning, måleri och tryckerier.  Coko var redan nöjda med kvaliteten på våra truckar sedan många år. Vid valet mellan två leverantörer, gjorde det beslutet lättare kring det nya höglagret.

Ökad effektivitet

Utöver ökad kostnadseffektivitet och förbättrad tillgänglighet, har Coko även sänkt energiförbrukningen och minskat slitaget. Efter en analys av system och prestanda, implementerades en WLAN-lösning i den automatiserade lagermiljön. En fördel med den lösningen är att den centrala administrationen av anslutna accesspunkter kan göras både på plats och fjärrstyrt. Datautbyte mellan truckterminalerna och det implementerade SAP-lagerstyrningssystemet sker via vårt WCS-system. Det fungerar som en materialflödeskontroll och övervakar rullband samt hanterar över 3 000 pallpositioner.

Framgångsrik förändring inom intralogistik

Vid Coko är man mycket nöjd med lösningen. Logistikchefen Jens Kastning berättar: “Detta betyder att vi nu kan arbeta enligt FIFO-principen och fullfölja branschföreskrifterna inom bilindustrin. Dessutom vet vi vilka varor som finns på vilka lagerplatser. "Antalet smalgångstruckar innebär att vi får hög nivå av redundans och därmed högre leveranskapacitet. En fördel som har stor nytta med våra kunder."

Har du några frågor?