Rådgivning om dragtågssystem

Analys – Planering – Rådgivning

Effektiva produktionsprocesser kräver flexibla och standardiserade internlogistikprocesser.

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

 • Analys av internlogistiska material- och informationsflöden
 • Utarbetande och definiering av internlogistiska transportkoncept
 • Val av lämplig teknik för dragtågssystem och tillhandahållande av material
 • Utrustning av materialkällor och specialområden vid behov

Planeringen av dragtåg kräver exakt kunskap om de intralogistiska processerna. När, var, hur ofta och hur många dragtåg som används beror på ett stort antal faktorer och måste fastställas för ett stort spektrum av delar. Vi koordinerar dessa parametrar och yt-, personal- och transportkapaciteter för dig. För endast ett stabilt produktionsflöde leder till hög produktivitet.

Dina fördelar

Vi erbjuder planeringssäkerhet under hela processen med planering av dragtågen.
Du drar fördel av en oberoende produktsyn och individuell processyn.

Vi erbjuder leveranssäkerhet i din produktion för en kontinuerlig och hög produktivitetsnivå.
Du drar fördel av flexibla och standardiserade intralogistikprocesser.

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj


Rådgivning om dragtågssystem

På grund av den ökade efterfrågan på mer kundspecifika produkter har tillhandahållandet av material i produktionsområdet blivit mer krävande och komplext. Skälen till detta är:

 • Större artikelspektrum genom ett stigande antal varianter av samma produkt
 • Begränsat med lagringsutrymme i produktionsområdet
 • Tillhandahållande av mindre mängder
 • Högfrekvent, cyklisk leverans av nytt material till produktionen


För dessa behov är dragtåg en flexibel lösning. Med dragtåg kan material transporteras samlat på ett effektivt sätt, högfrekvent och på lastbärare med små partistorlekar, till flera olika platser där behov finns. Dragtåg används ofta för materialtransport över korta avstånd till produktionsområden där många olika delar måste tillhandahållas snabbt och regelbundet på en begränsad yta. På så sätt synkroniseras produktions- och logistikprocesserna, vilket leder till ett kontinuerligt och säkert materialflöde enligt lean-filosofin. Förutom en ökning av effektiviteten ger de samlade transporterna totalt sett färre transporter, vilket också innebär en minskad risk för olyckor och skador på människor, maskiner och material.

Våra tjänster

Vi koordinerar och planerar:

Teknik

 • Val av lämplig dragtruck- och släpteknik för den aktuella leveransprocessen utifrån ergonomiska aspekter
 • Utrustning av materialkällor och materialbehovstyp med ställage-, lager- och plockteknik vid behov
 • Med hänsyn tagen till alla processrelevanta resurser – anställda, truckar, tid, ytor, varulager

Process

 • Identifiering av optimala transportvägar
 • Logisk fördelning av truckarna till rutterna
 • Resursskonande sammankoppling av källor med sänkor – ruttplanering
 • Samspel mellan leverans- och bortskaffningsprocesser
 • Analys av alla relevanta lager- och plockprocesser


Styrning

 • Optimering av intralogistiska material- och informationsflöden
 • Fastställande av leveransintervaller – tidsangivelse för dragtåget
 • Definiering av hållplatser med avseende på plats, antal och tidpunkt för tids- och ruttoptimerad materialleverans till produktionen
 • Processtöd med hjälp av visualiseringJungheinrichs rådgivning om dragtågssystem – med ett helhetsperspektiv.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP