Materialflödesrådgivning

Analys – Planering – Optimering

Identifiera och utnyttja dolda reserver.
Planera och realisera framtida kapaciteter.

Förstora bilden med muspekaren

Grundegenskaper

  • Optimering av truckflottan
  • Omplanering av manuella lagersystem
  • Optimering av logistiksystem
  • Kontroll av befintliga planer

Materialflödesrådgivningen baseras på dina individuella krav och förhållanden. Våra koncept och lösningar är därmed skräddarsydda och exakt anpassade efter kundens behov.

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj


För att vi tillsammans ska komma fram till en optimal lösning så snabbt som möjligt har följande förlopp visat sig vara det bästa för materialflödesrådgivningen:

Steg 1: Inledande samtal och sondering av aktuell status
Tillsammans med dig samordnar vi dina analysmål, innehållet och omfattningen av analysen. För detta ställer du basdata till förfogande såsom fabriksritningar och information om truckflottan.

Steg 2: Analys av aktuell situation
Vi förbereder en enkel och översiktlig presentation av insamlade data för dig. Baserat på utvärderingarna som görs i steg 2 blir de första optimeringspotentialerna synliga.

Steg 3: Utveckling av optimeringspotentialer
Baserat på utvärderingarna som görs i steg 2 blir de första optimeringspotentialerna synliga. Dessa sammanfattas i ett koncept. Ytterligare optimeringspotential ges av användningen av andra system från Jungheinrich, t.ex. ISM Online, Jungheinrich WMS samt Jungheinrichs lagernavigation för smala alternativt för breda gångar.

Steg 4: Avslutande presentation
Avslutningsvis presenterar vi de utvärderade alternativen och du får en omfattande dokumentation av de föreslagna åtgärderna.

Materialflöde - Analys och optimering - Jungheinrich Svenska AB

Det finns många goda skäl att optimera materialflödet. Oavsett om det beror på ändrade kundkrav, kostnadsbesparingsprojekt, ökande komplexitet, omstrukturering eller expansion finns det lika många anledningar som sätt att effektivisera materialflödet. Vi kan erbjuda en mängd olika åtgärder som kan kombineras till ett skräddarsytt åtgärdspaket för dig.

Materialflöde - Analys och optimering - Jungheinrich Svenska AB

Vi börjar med lagerritningen

Vårt första steg är att samla in all nödvändig fakta om ditt lager, så som hur planlösningen ser ut och hur lagret är uppbyggt. Hur en typisk dag ser ut och de processer som genomförs ger oss den rörelse- och volymdata som behövs för att kunna ta fram en analys. Efter detta tittar vi på din nuvarande truckflotta som ger ytterligare viktig information om exempelvis processhastighet och flödesvariation.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP