Vilka kostnader behöver vi ta hänsyn till?

Vilka elimineras?

De mest avslöjande skillnaderna kommer från en jämförelse av litiumjonteknik och bränslecellsteknik. De två teknikerna representerar de mest lovande metoderna i avancerade/nya utvecklingsinsatser jämfört med befintliga system (diesel, laddningsbara blybatterier och hybrider). I jämförelse med eltruckar med konventionella blybatterier (i den form de är kända i dag) kan följande negativa kostnadseffekter antas i framtiden:

Kostnadseffekter med litiumjonteknik

 • Högre inköpskostnader, men å andra sidan en betydligt längre livslängd.
 • Du behöver inte några batteribytesstationer eller batteriladdningsrum
 • Du slipper personalkostnader som arbetstiden för batteriunderhåll och batteribyte annars hade medfört. 
 • Litiumjontekniken kräver en högre kvalitetladdningsteknik (högfrekvensladdning).
 • De snabba laddningarna kräver en anpassad elinfrastruktur i vissa fall. 

Kostnadseffekter med bränslecellsteknik

 • Högre inköpskostnader kan förväntas på grund av högre komplexitet
  hos bränslecellen
  .
 • Du behöver inte några batteribytesstationer eller batteriladdningsrum.
 • Minskade personalkostnader eftersom batteriladdning elimineras.
 • Ökade personalkostnader till följd av högre underhållskostnader.
 • Bränslecellstekniken kräver installation av lagrings- och tankställen för högtrycks vätgas i företagets lokaler.
 • De mycket höga kostnader för infrastruktur kan bara motiveras av ett stort antal truckar.
 • Vätgas är för närvarande dyrare än elkraft beträffande energiinnehållet.
 • Prisutvecklingen är inte lätt att förutsäga.
Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

E-SHOP

Ledtrucken EJE 112i

Innovativ litiumjonteknik driver EJE 112i.

Mer om trucken

Vi tar ansvar