Truckars globala CO2-fotavtryck

Hur kan vi minska vår miljöpåverkan?

Faktum är att transport- och logistikindustrin står för 23 procent av CO2-utsläppen globalt. 75 procent av detta kommer från transportområdet och upp till 25 procent från intralogistik. Nästan 50 procent av den siffran kommer från interntransporter, lagring och orderplockning. Därför kan energieffektiva intralogistikprodukter göra avsevärd skillnad i miljöpåverkan.

Teknologiska framsteg som en konkurrensfaktor

Försöken att minska växthusgasutsläppen koncentreras i huvudsak på tre områden:

  1. Teknologi: Optimering av redan etablerade teknologier och introduktion av nyheter inom laddsystem, energilagring och drivsystem.
  2. Användning: Energisnål körning och lyftning, utbildning för konsumtionsinriktat arbete.
  3. Organisation: Minska färdväg och frekvens genom kontrollsystem för trucken som optimerar driften.

25 procent lägre CO2-utsläpp på tio år

Det tekniska tillvägagångssättet är vi framgångsrika med redan idag: Till exempel har vi minskat våra CO2-utsläpp under de senaste tio åren med över 25 procent för hela standardprogrammet av truckar. Vi har blivit miljöcertifierade av TÜV-Nord, som har analyserat våra truckars produktlivscyklar och certifierat oss i enlighet med DIN EN ISO 14040.

Den övergripande bilden är den avgörande faktorn

Men enskilda åtgärder är inte tillräckligt för att uppnå det önskade resultatet. Systemet som helhet är den avgörande faktorn. Utvärdering av olika drivtekniker när det gäller CO2-utsläpp kräver därför en enhetlig, standardiserad metod för behandling och analys.

"Well-to-wheel"-metoden garanterar just det. Den tar hänsyn till all energi som förbrukas, från utvinning av råmaterial till omvandling till rörelseenergi. Slutsatsen är tydlig: Eldrift med litiumjonteknik för energilagring ger överlägset minst CO2-fotavtryck av alla andra jämförbara drivsystem i dag.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

E-SHOP

Ledtrucken EJE 112i

Innovativ litiumjonteknik driver EJE 112i.

Mer om trucken

Vi tar ansvar