Stage ETX 513_515

Smalgångstruck med tvärställd stol (1,2-1,5t)

  • 10000 - 13000 mm
  • 1250 - 1500 kg
  • Flexibel automatisering grundad på innovativ teknik
  • Olika driftsätt
  • Optimal även för användning dygnet runt
  • Kurvtagningsförmåga
  • Optimal staplings- och plockningskapacitet

ETX 513/ 515

Våra flexibla och innovativa AGVer ETX 515a uppvisar högsta flexibilitet vid automatiserad drift. Bastrucken är den väl beprövade "Man-Down" smalgångstrucken ETX som innebär innovativ teknik samt maximal effektivitet och flexibilitet.Ytterligare komponenter som automatisk styrsystemdator, finpositioneringssystem, kurvstyrning samt centrerings- och konturkontroll möjliggör full automatisering. Den tillförlitliga induktiva styrtekniken som bastrucken har, gör det säkert att köra överallt på lagret. Även vid automatiserad drift.

Funktioner

Modellöversikt

Modell Maximal lyftkapacitet Högsta lyfthöjd (h3) Kör
hastighet
Total
längd
Batteri
spänning 
ETX 5131250 kg13000 mm10,5 km/h3492 mm80 V
ETX 5151500 kg13000 mm10,5 km/h3780 mm80 V

Har du några frågor?