Realisering

Den effektiva implementeringen av din logistiklösning

Jungheinrich skapar fakta.

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Professionell projektledning
  • Koordination av alla aktuella logistiska arbetsprocesser

Jungheinrich arbetar som totalleverantör. För dig innebär det: En kontaktperson som samordnar alla involverade funktioner och alltid behåller överblicken. Målet med denna fas är att omsätta den godkända kravspecifikationen i ett färdigställt, driftklart logistiksystem.

Översikt över fördelarna

  • Exakt realisering
  • Maximal säkerhet

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Exakt realisering

Professionella projektledningsmetoder under hela projektet säkerställer en systematisk och effektiv process. Jungheinrichs beprövade projektorganisation integrerar alla nödvändiga arbetsprocesser i en lämplig organisatorisk form. Ett effektivt kommunikationssystem är organisatoriskt förankrat: Projektledaren från Jungheinrich arbetar direkt tillsammans med din projektledare.

Maximal säkerhet

Regelbundna projektledningsmöten med alla involverade parter ger transparens och informationsutbyte. På så sätt säkerställs korta informationsvägar och kontinuerlig kommunikation om projektets framåtskridande

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP