Planering

Jungheinrich planerar och projekterar.

Med erfaren blick för optimal lösning.

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Lagerteknik- och automatiseringskunskap från en leverantör

Jungheinrich planerar och projekterar ditt material- och informationsflöde med en erfaren blick på alla relevanta data och baserat på en analys som har arbetats fram tillsammans med dig som kund. Målet är att upptäcka outnyttjad potential och utnyttja den till din fördel. Detta görs naturligtvis alltid med hänsyn tagen till framtida utvecklingar i ditt företag.

Översikt över fördelarna

  • Lång erfarenhet
  • Omfattande planeringsunderlag

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Lång erfarenhet

Tillsammans med dig analyserar vi dina material- och informationsflöden över flera planerings- och projekteringsfaser. Med hjälp av olika instrument (t.ex. materialflödesscheman, simuleringar, CAD-layouter och systemframställningar) blir aktuellt tillstånd och önskat tillstånd transparenta och optimeringsmöjligheter upptäcks.

Omfattande planeringsunderlag

I slutet av planeringsfaserna har olika lösningskoncept tagits fram. Ur dessa filtrerar vi gemensamt med dig ut den optimala lösningen där vi tar hänsyn till alla ekonomiska, fysiska och andra särskilda förhållanden. Resultatet är en anpassad och godkänd kravspecifikation: Basen för nästa fas av systemintegrationen!

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP