Lagernavigation Bredgång

Ruttledning som med en GPS i en bil

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Sänk driftkostnaderna
  • Beräkning av kortaste vägen till destinationen
  • Automatisk bekräftelse till Warehouse Management-systemet
  • Signifikant ökning av processäkerheten
  • Halvautomatisk lyfthöjdspositionering

Lagernavigation i breda gånger fungerar på liknande sätt som navigationssystemet i en bil. Den kan användas i förzonens alla områden och i breda gångar. I stället för via GPS fungerar positioneringen via optiska positioneringssystem med 2D-streckkoder i lagrets tak eller markeringar på golvet och en streckkodsläsare på taket av varje truck. Även andra positioneringssystem kan användas. Tack vare den integrerade, halvautomatiska lyfthöjdspositioneringen behövs ingen tidskrävande finpositionering av stativet. På så sätt kan du spara ytterligare tid.

Översikt över fördelarna

  • Överblick
  • Halvautomatisk lyfthöjdspositionering
  • Beskrivning

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Överblick

På kortast möjliga tid. Via den snabbaste vägen. Lagernavigationen i breda gånger leder föraren till den önskade slutliga lagerplatsen via den snabbaste vägen genom lagret. Kostsamma körningar för att söka rätt plats hör därmed till det förflutna. Förutom produktiviteten ökar därför även in- och utlagringskvaliteten. Fel undviks och föraren avlastas väsentligt. Tack vare den halvautomatiska lyfthöjdspositioneringen kan ytterligare tid sparas. Dessutom kan de manuella inläsningarna reduceras vid in- och utlagring av helpallar genom automatiska bekräftelser till lagerstyrningssystemet.

Beskrivning

Alla lastbärare, varor och lagerplatser förses med transpondrar. När föraren kör in i pallen eller lagerhyllan läser RFID-systemet på trucken automatiskt den monterade transponderns data. Via Jungheinrichs logistikgränssnitt skickas den aktuella informationen till lagerstyrningssystemet.

Halvautomatisk lyfthöjdspositionering

Utöver lagernavigationen beräknar logistikgränssnittet tillhörande lyfthöjd utifrån lagerplatsen. När föraren har kommit fram framför ställaget kommunicerar logistikgränssnittet med truckens styrsystem. Stativet lyfts av föraren och stannar automatiskt när den rätta höjden har uppnåtts. Föraren slipper den tidskrävande finpositioneringen av höjden, vilket sparar ytterligare tid. Vid behov kan den halvautomatiska lyfthöjdspositioneringen även fungera självständigt utan ruttledningen.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP