Skyttelhyllager

Djup. Kompakt. Effektiv.

Kompaktlagersystem med skyttlar – helhetslösningen bestående av kanalställage, truck och skyttel

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Hög effekt, säkerhet och tillförlitlighet och lång livslängd
  • Höga godshanteringskapaciteter
  • Lågt underhålls- och reparationsbehov
  • Optimalt utnyttjande av lager och yta
  • Hög verkningsgrad i lagerbeläggningen samt för energiförbrukningen
  • Förutbestämd för användning i kylhus och buffertlager

Jungheinrichs kompaktlagersystem med skyttlar, In Pallet Carrier (IPC) och Under Pallet Carrier (UPC), möjliggör en effektiv lagring av palleterat gods i kompakta kanallagersystem. Hjärtat i våra system är de självständiga lastbärarna - skyttlar- som tar upp pallarna som ska lagras in eller ut och transporterar dem självständigt i ställagekanalen. Vi är den enda leverantören som kan erbjuda två olika skyttelsystem som är särskilt anpassade till dina aktuella behov, krav och användningsområden. Tillsammans med vårt kompaktlagerställage och våra truckar (t.ex. eltruckar, skjutstativtruckar, plocktruckar) utgör de det ideala systemet för en optimal godshantering på ditt lager.

Översikt över fördelarna

  • Högeffektiv lagring
  • Ekonomiskt och högpresterande
  • Flexibla kompaktlagersystem med skyttlar

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Högeffektiv lagring

Jungheinrichs kompaktlagersystem – bestående av skyttel, truck och kanalställage – möjliggör ett optimalt utnyttjande av ditt lagerutrymme. Den låga höjden per kanalnivå och den låga första nivån möjliggör dessutom ett effektivt utnyttjande av lagerhöjden. Som truck kan varje Jungheinrich-staplare med FEM-gaffelvagn, tillräcklig restlastkapacitet och sidoförskjutning användas.

Flexibla kompaktlagersystem med skyttlar

Vad är det speciella med Jungheinrichs kompaktlagersystem med skyttlar: De kan fås både med skyttlar som kör in under pallen (Under Pallet Carrier, UPC) och med skyttlar som kör in i pallen (In Pallet Carrier, IPC). Dessutom gör olika UPC- och IPC-varianter det möjligt att hantera olika lastbärare som t.ex. EUR-pallar (lång-/kortsideshantering) och industripallar (lång-/kortsideshantering). Dessa system lämpar sig även för användning i buffertlager och t.o.m. i fryshus vid temperaturer ned till -30 °C.

Ekonomiskt och högpresterande

Prestandan för ett klassiskt kompaktlager utökas genom användning av skyttelsystem. På så vis kan ytterligare optimeringspotentialer realiseras vad gäller fyllnadsgrad, godshanteringskapacitet, mångfald av artiklar, utrymmesutnyttjande och godsskydd. Skyttelsystem är därmed förutbestämt för hantering av helpallar, satsvis lagring och påfyllning.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP