Automatiskt smådelslager

Lämplig för lagring av behållare, kartonger och tablarer

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Höjd upp till 18 m
  • Hög godshanteringskapacitet
  • Lågt framkörningsmått
  • Lyftkapacitet till 300 kg
  • Olika lastredskap
  • Staplingskran: Körhastighet upp till 360 m/min och lyfthastighet upp till 180 m/min

Automatiska smådelslager används främst för lagring av många olika smådelar i begränsat antal per artikel och vid höga krav på omsättningshastigheten.

Översikt över fördelarna

  • Korta åtkomsttider
  • Direkt tillgång till alla artiklar
  • Hög omsättningshastighet och optimalt utnyttjande av utrymmet

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Korta åtkomsttider

Automatiska smådelslager ger en mycket platsbesparande lagring av små delar i samlingsbehållare, kartonger eller lådor och sparar dyrbar tid på ditt lager.

Hög omsättningshastighet och optimalt utnyttjande av utrymmet

I systemet lagras godset i ställage på vinklade stöd eller hyllplan – med fullt utnyttjande av lokalens höjd.

Direkt tillgång till alla artiklar

I ett automatiskt smådelslager används automatiserade staplingskranar för stapling och plockning. Detta minskar åtkomsttiden för varje artikel, vilket ger en hög godshanteringshastighet på ditt lager.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP