Automatiskt pallager

Automatisk lagring av pallar, gallerboxar och individuella lastbärare

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Höjd upp till 45 m
  • Byggnadsutförande med fristående eller integrerad konstruktion.
  • Användning möjlig vid både normal och djupfrysningstemperatur
  • Ställplats - lyftkapacitet till 7000 kg
  • Olika utföranden för förvaring med enkelt, dubbelt eller fler djup
  • Staplingskran: Körhastighet upp till 240 m/min och lyfthastighet upp till 100 m/min

Automatiska pallager används för lagring av stora mängder av en artikel med korta omsättningshastigheter.

Översikt över fördelarna

  • Utnyttjande av lagerutrymmet på höga höjder
  • Insparande av hallar och byggnader

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Utnyttjande av lagerutrymmet på höga höjder

Silolager monteras i nya eller befintliga byggnader.

Insparande av hallar och byggnader

Högställssilos är ställagekonstruktioner i vilka taket och väggarna fästs. Ställagesystemet betjänas av automatiska staplingskranar. Jungheinrichs staplingskranar garanterar en betjäning på upp till 45 m höjd.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP