Automatiskt höglager

Typ ETXa/EKXa

Flexibilitet trots automatisering

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Flexibel användning
  • Hela systemet har hög tillgänglighet
  • Mer frihet vid planeringen
  • Maximal modularitet

Flexibilitet trots automatisering! Med de automatiska smalgångstruckarna EKXa och ETXa från Jungheinrich som hjärtat i lagersystemet kommer du ett stort steg närmare detta mål.
Genom att växla mellan manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt läge är du redo för varje användning. En stegvis automatisering av lagerfunktionerna är på så vis möjlig. EKXa- och ETXa-truckens omgivning består av standardmoduler som ställage, förzonstransportteknik, säkerhetssystem, styrsystem resp. transporthanteringssystem och lagerstyrningssystem (WMS). Detta systems höga modularitet ger en stor frihet vid planeringen av din lagertopologi, en hög tillgänglighet för hela systemet och en lösning som kan optimeras efter dina behov.

Översikt över fördelarna

  • Egenskaper
  • Fördelar
  • Användning

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Egenskaper

Basen för detta automatiserade system är de automatiska smalgångstruckarna EKXa (Man-Up) and ETXa (Man-Down). De är hela tiden i kontakt med det överordnade styr- och säkerhetssystemet via WLAN och induktiv styrning när de är i drift. Om Jungheinrichs WCS (Warehouse Control System) används som styrsystem eller transportstyrningssystem kan man uppnå en optimal orderdisponering om flera smalgångstruckar används i ett ställagesystem. Lagertopologin bestäms fortfarande av ställage och förzonstransportteknik. Det senare kan utföras både som konventionell materialhanteringsteknik eller baseras på förarlösa transportsystem som Jungheinrich Auto Pallet Mover (APM).

Användning

De automatiska smalgångstruckarna ETXa och EKXa har samma egenskaper och fördelar som basmodellerna ETX och EKX. Därför är i princip en automatisering av befintliga höglager lika möjlig som att bygga ett nytt lager. Det är även möjligt att i efterhand automatisera truckar som redan är i drift.
Tack vare sina kurvegenskaper kan våra automatiska smalgångstruckar flexibelt betjäna flera gångar och kan fortfarande användas ekonomiskt även om en förhållandevis låg in-/utlagringskapacitet råder på en förhållandevis stor lagervolym eller om det finns oregelbundenheter i lagertopologin.

Fördelar

En automatisering kan göras i flera steg, vilket ger dig "tillvänjningsfaser" och flexibilitet i budgetplaneringen och optimering av driftkostnaderna.
Du har större frihet och mindre arbete vid planeringen av din lagertopologi jämfört med konventionell staplingskransteknik.
Särskilt i byggnader med begränsad höjd erbjuder automatiska smalgångslager högre lagringskapacitet än konventionella lösningar med staplingskran. Om flera truckar används kan varje truck få åtkomst till varje arbetsgång. Om en truck går sönder kan en annan truck överta dennes uppgifter, driften av lagret kan fortsätta och den totala tillgängligheten ökar.
Skalbarhet: Om dina prestandakrav ändras kan du komplettera med ytterligare automattruckar utifrån lagerlayouten.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP