WLAN-simulering och prestandaanalys

Trådlös dataöverföring - WLAN-simulering och prestandaanalys - Jungheinrich Svenska AB

     

Innan ett system för trådlös dataöverföring kan installeras måste man fastställa antalet och placeringen av accesspunkterna så att man får optimal täckning i lagret.

Man brukar mäta av radiodatakommunikationen på platsen. Det ger ofta inte så givande resultat eftersom ställagen ofta antingen inte är installerade eller inte är fyllda med varor. Dessa faktorer är speciellt viktiga, eftersom de har stor inverkning på radionätets täckning.

För att få ett fullt fungerande radiodatasystem som kan användas från dag ett erbjuder Jungheinrich en WLAN-simulering och en prestandaanalys efter drifttagningen. Med dessa metoder kan ett radionätverk skapas som uppfyller varje enskilt lagerbehov.

Före drifttagningen: WLAN-simulering
Den optimala placeringen och antalet accesspunkter simuleras baserat på lagrets layoutritning samt information om ställagen och varorna som ska lagras.

Efter installation och drifttagning: Prestandaanalys
Den verkliga radiotäckningen utvärderas på platsen. Radiodatakommunikationssystemet ändras om det är nödvändigt.

En professionell dokumentation visar alla resultat på ett spårbart sätt. WLAN-simuleringen och prestandaanalysen är en fast del i alla radiodatakommunikationsprojekt.

 

 

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP