Trådlös dataöverföring

Trådlös dataöverföring - Jungheinrich Svenska AB

     

För alla branscher med lager

Irriteras du ibland av för mycket papper eller felplacerade pallar? För många orderplockningsfel? Felaktiga leveranser? Inaktuell information i lagerstyrningssystemet på grund av att orderplocklistor inte återrapporterades? Eller ”lagerstillestånd” vid inventering?

Om du kan besvara bara en enda fråga med ”ja” skulle en lösning med trådlös dataöverföring kunna underlättar för dig.

Jungheinrichs lösning innebär trådlös dataöverföring från lagerstyrningssystemet till lagerpersonalen (t.ex. transportorder) och från personalen till lagerstyrningssystemet (t.ex. varor för utleverans). Databehandlingen görs i realtid. All lagerdata i lagerstyrningssystemet är därför ständigt uppdaterade.

Jungheinrich ger dig en komplett trådlös lösning för dataöverföring:

  •     Konsultation
  •     Systemspecifikationer inklusive alla relevanta gränssnitt
  •     WLAN-simulering
  •     Systemintegrering, drifttagning och personalutbildning
  •     Prestandaanalys
  •     Service med individuellt anpassat underhållsavtal

 

 

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP