Jungheinrich WMS

Jungheinrich WMS (Warehouse Management System) - Jungheinrich Svenska AB

     

Styrningen av lagersystem spelar en avgörande roll när man ska optimera kundens interna material- och informationsflöden.

Installation av denna teknik betalar sig även för ”mindre” varulager där man använder gaffeltruckar. Investeringens storlek kan hanteras. Den har väsentliga fördelar för användaren, som kan avslöja bortkastad potential i sin lagerstyrning, styra processerna och strömlinjeforma dem för större effektivitet. Standardversionen av ”Jungheinrich WMS” täcker alla de grundläggande behoven och ersätter ett antal manuella logistikprocesser.

I de flesta fall behövs ingen ytterligare programmering. Standardversionen innehåller omfattande modelleringsfunktioner för lager samt ett centraliserat masterdatahanteringssystem. WMS-systemet styr och optimerar materialflöden för alla sektorer – t.ex. inkommande och utgående varor, lagerhållning, reservlager och orderplockning. Dessutom stöder det ett antal olika inventeringssystem.

WMS-systemet ger komplett transparens av alla processer genom sina omfattande rapporteringsfunktioner med möjlighet till individuellt anpassade analyser. ”Jungheinrich WMS” kan kopplas till många systemmiljöer med hjälp av standardiserade gränssnitt. Systemet kan anpassas till befintliga intralogistikprocesser baserade på många olika parametrar och användarvänliga profiler, som kan uppdateras även under pågående drift.

WMS-systemet erbjuder också ett antal specialfunktioner och tillägg för komplexa logistiksystem eller automatiserade lagersektorer, inklusive moduler som t.ex. ruttstyrning, förvaring av farliga ämnen, hantering av flera klienter eller materialstyrningsdator. Dessa tillägg kan utökas ytterligare, anpassas eller också totalt nykonstrueras vid behov.

Utöver programvaran erbjuder Jungheinrich också relaterade tjänster:

  •     Konsultation
  •     Systemspecifikationer inklusive alla relevanta gränssnitt
  •     Systemintegrering, drifttagning och personalutbildning
  •     Eftermarknadstjänster

Jungheinrich WMS, broschyr (eng)

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP