Lagerstyrning - Jungheinrich Svenska AB

Materialflöde

utan stillestånd

Våra lagerstyrningssystem effektiviserar med optimalt inställda hårdvaru- och programvarukomponenter.

Lagerstyrning

För effektiv styrning av alla lagerprocesser

Flexibilitet är den viktigaste faktorn för optimering av logistiska processer. Bara de företag som anpassar sitt materialflöde till ändrade krav kommer att kunna behandla leveranserna kostnadseffektivt på lång sikt. Jungheinrichs lagerstyrningssystem ger dig flexibilitet med optimalt inställda hårdvaru- och programvarukomponenter. Dessa säkerställer effektiv integrering av material- och informationsflöden för varje företagsstorlek och varje lagertyp.

Optimerade processer på varje nivå
Ökande krav på genomflöde och leveranstider kräver snabba reaktioner i ett varulager. Förutom de tekniska kraven (t.ex. ställage, industritruckar eller automatiska komponenter) måste även en optimal konstruktion av alla materialflödesprocesser och informationsflöden säkerställas.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP