HERO

HERO España optimerar och accelererar transportuppgifterna på lagret i Alcantarilla med AGVer från Jungheinrich

Med ansvar för integrationen av logistiken och tekniken på HERO España tog Jungheinrich fram en skräddarsydd automatiseringslösning som erbjöd ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda. Den här lösningen skapade en ökning av produktiviteten, effektiviteten och säkerheten på lagret hos denna ledande tillverkare av barnmat, sylt och marmelad i Murcia.

På lagret hos HERO España i Alcantarilla (Murcia), ca 50 km från Costa Blanca, tog Jungheinrich 2011 sin Automated Guided Vehicle (AGV) i drift. AGV är ett förarlöst transportsystem som får direkta order från lagerstyrningssystemet (WMS) och utför dem helt självständigt – som ytterligare en medarbetare. AGV är baserat på flexibel högteknologi med framstående prestanda och består av en standardtruck från Jungheinrich. I detta fall är bastrucken den vertikala plocktrucken EKS 210, som kompletterats med de komponenter som krävs för automatisering och transportstyrprogram (Traffic Manager).

Jungheinrich är en ideal teknikpartner för innovativa företag

Strävan efter innovation och kvalitet har alltid varit viktigt på Hero España, en av de ledande tillverkarna av barnmat, sylt och marmelad. Viljan till innovation och förnyelse drev företaget till att söka efter en teknisk lösning med hög effektivitet som skulle snabba upp och optimera de intralogistiska processerna för att hela tiden kunna anpassa sig till marknadens och konsumenternas krav. Eftersom man såg det som nödvändigt att avlasta lagerpersonalen och undvika ofta återkommande monotona uppgifter, funderade man på att använda ett förarlöst transportsystem, även om man först övervägde en lösning med truckar och påbyggnader. Den optimala lösningen var en autonom maskin med hög precision och enkelt underhåll, som skulle ge hög flexibilitet och snabba reaktionstider och även kunna anpassas till framtida utbyggnader eller nya uppgifter i lagerarbetet.

Även om HERO España redan fått sina första erfarenheter på det här området, såg man det som en stor utmaning. För att bemästra situationen funderade man i första hand endast på ledande leverantörer med dokumenterade resultat och som kunde bli en strategisk partner och samtidigt garantera att servicen hade nödvändig kvalitet för den här typen av teknik. "Vi bestämde oss för en automatiseringslösning från Jungheinrich eftersom den tack vare sin litenhet möjliggjorde en omorganisation av plockningsområdet och dessutom använde den modernaste tekniken på marknaden", berättar lagerchefen på HERO España, Juan Francisco García Gambín.

Repetitiva intralogistiska uppgifter går snabbare

På HERO Españas lager som har en yta på över 5000 m² konstruerades Jungheinrichs AGV speciellt för att automatiskt och med hög hastighet klara av ofta återkommande uppgifter. En av dessa uppgifter är att transportera uppställda lastpallar. De transporteras från den automatiska silon med en kapacitet på 31000 lastpallar till lagerplatserna för förberedelse av beställningar på bulklagret och därifrån till varuutgångsområdet till mer än 1000 olika lagerplatser. AGV är ansluten till transportsystemet och koordinerar avhämtningen av lastpallar vid två olika utgångspunkter: varuingångsområdet och det automatiska lagret. En annan viktig uppgift är att organisera varuingångsområdet med hjälp av avhämtning av inkommande varor och transport av dessa till transportörerna. AGV kan självklart vid enstaka tillfällen också manövreras manuellt.

Traffic Manager hittar fram


När en lastpall är klar på leveransdestinationen, skickar lagerstyrningssystemet (WMS) en order till Traffic Manager via det trådlösa nätverket till rätt gränssnitt. AGVn tar emot ordern via WLAN-antennen som sitter på maskinen och bekräftar ordern samt börjar röra sig mot destinationen för att utföra uppgiften.

Traffic Manager kan integreras både i överordnade förvaltningssystem (WMS, ERP), som det kommunicerar med via ett gränssnitt, samt i underordnade system (tillverknings- och paletteringsmaskiner, brytare och sensorer) så att det kan styra perifera system som dörrar och knappar.

Traffic Manager styr AGVn till destinationen och övervakar den löpande för att kontrollera att ordrarna utförs korrekt. Av detta skäl registrerar den all nödvändig nformation som krävs för en effektiv övervakning av körsträckorna och uppgifterna som ska utföras. Den här informationen omfattar sträckplanering, optimering av trafikflödet, truckarnas belastningsgrad samt kollisionsskydd och laddningsstationens koordinater.

Optimala körsträckor med lasernavigeringen


Tack vare reflexerna av tejp (ca 1000 x 40 mm) och aluminiumprofiler, som är monterade strategiskt över hela lagret, känner AGVn av sin position vid varje tillfälle.

AGVn styrs av Traffic Manager och kör längs fördefinierade och befintliga sträckor medan en roterande laserenhet registrerar omgivningen för att avläsa så många reflexer som möjligt. Lasern projiceras på de reflekterande ytorna och triangulerar maskinpositionen på anläggningskartan som är sparad i dess minne. Det här systemet är extremt flexibelt eftersom ändringar av lagerlayouten eller körsträckorna kan utföras enkelt på några minuter utan att reflexernas placering behöver ändras.

AGVer kan transportera upp till 1000 kg och har en högsta hastighet på 1,5 m/s. För att nå maximal effekt vid kurvkörning och samtidigt få en minimal tväracceleration, beräknas den optimala körhastigheten automatiskt och regleras beroende på behov.

Komplett personskyddssystem för högsta säkerhet


Eftersom AGVer följer olika fördefinierade körsträckor, stöter de ytterst sällan på andra truckar, pallställ eller personer även om det skulle finnas ett hinder i vägen. Vid de här tillfällena kommer personskyddssystemet till sin rätt. Det består av laserscannern Sick S 3000 i drivriktning samt sensorerna i serien Sick DS 30 i lastriktning. Med hjälp av säkerhetssystemet kontrolleras körsträckorna för att upptäcka hinder i förväg och på så sätt undvika kollisioner. Detta skapar ett varningsfält respektive skyddsfält, oavsett om det finns last på AGVn eller inte.

Framför ett varningsfält reduceras hastigheten och framför ett skyddsfält stoppas den tills hindret har tagits bort och körsträckan är helt fri. Varnings- och skyddsfält är beroende av truckens hastighet. Som standard är skyddsfältet ca 300 mm under körning och varningsfältet upp till 5000 mm.  Räckvidden och radien kan ställas in beroende på kundens behov.
När personskyddssystemet registrerar t.ex. en felaktigt placerad lastpall på den definierade körsträckan, stoppas trucken automatiskt framför den. Ett felmeddelande är aktiverat tills lastpallen har tagits bort. När sträckan är fri, lämnar AGVn det fördefinierade skyddsfältet, kör vidare och fortsätter bearbeta sin order.

Betydande produktivitetsökning tack vare uppgiftsprioritering

Ordrarna som kommer från Traffic Manager sparas i beställningsbufferten och numreras från 1 till 9 beroende på prioritet. När en AGV får en enligt kunden högprioriterad order, slutförs den pågående ordern och därefter påbörjas den nya prioriterade ordern. När denna är slutförd, fortsätter AGVn med ordrarna i beställningsbufferten. På det här sättet utförs alltid de mest brådskande ordrarna först vilket ger en högre produktivitetsgrad vid hanteringen av godset.

När AGVn har slutfört en order helt, skickas en bekräftelse till lagerstyrningssystemet via det trådlösa nätverket och som innehåller information om att ordern är slutförd och om eventuella problem eller hinder när ordern utfördes.

Flexibla och självständiga transporter samt in- och utlastning av lastpallar


Tack vare processen som utvecklats för HERO España och som man valt att kalla "flexibelt segment" registrerar AGVn helt självständigt positionen för nästa lastpall eller industripall som ska transporteras.
I lagerlayouten definieras in- och utlastningsplatserna för lastpallarna. Det kan gälla enstaka lastpallar, en lastpallrad eller ett visst antal lagerplatser. På lagret i Alcantarilla söker AGVn upp den lastpall som ska hämtas eller lastas in efter att ordern har tagits emot från lagerstyrningssystemet. Den körs längs ett spår och stoppas exakt när lastsensorn meddelar att den har hittat den lastpall som krävs för att utföra ordern.

Faktum är att in- och utlastningar i alla lagerområden som har denna funktion i layouten kan utföras flexibelt ("flexibelt segment"). I detta fall kommer ordern för in- och utlastning också från lagerstyrningssystemet. Sensorerna och lasersystemet registrerar om godset redan har satts ner på en lastpall. Om gafflarnas sensorer indikerar att höjden för den nedre lastpallen är överskriden kan godset lyftas upp. När lastgafflarna är inkörda i lastpallen, övervakar sensorer att den lyfts upp korrekt och informerar AGVn om när gafflarna kan dras ut. Detta är identiskt med den process som används för flexibel inlastning och kan göras upp till en höjd på 2 m.

Högsta produktivitet och effektivitet med ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda

På HERO España märkte man redan strax efter idrifttagandet en ökning av effektiviteten i de intralogistiska processerna och en betydande reduktion av fel i förvaltningen av varumottagning, transporter och varuutgång. Förutom den höga säkerheten som Jungheinrichs AGV erbjuder, tar den hand om rutinarbetet så att lagerpersonalen kan ägna sig åt andra, mer komplexa uppgifter som är intressantare och mer omväxlande.

Lagerchefen på HERO España, Juan Francisco García Gambín, ser följande fördelar med AGVer: "Sedan vi började använda AGVer från Jungheinrich har produktiviteten stigit betydligt, redan från första dagen, tack vare att maskinen utför uppgifterna självständigt. Vad gäller säkerheten så är det ingen i personalen som arbetar med anläggningen som behöver oroa sig tack vare personskyddssystemet.“
Projektledningen som Jungheinrich skötte under hela processen, också efter att köpet och projektet slutförts, förstärker Jungheinrichs roll som världsledande leverantör och teknikpartner. "Projektets positiva utveckling är resultatet av ett nära samarbete mellan HERO España och Jungheinrich, där vi bidrog med mer än 10 års systemerfarenhet och Jungheinrich med sin expertis som intralogistikleverantör. Slutresultatet är en lösning med ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda som uppfyller våra behov till 100%“, menar inköps- och logistikchefen på HERO España, Felipe Matanza Mercader.

Om HERO España:

Varumärket HERO är nära förknippat med tradition och kvalitet, och ledande när det kommer till innovation och marknadsutveckling. Tack vare dessa förutsättningar har HERO nått en stor acceptans, vunnit kundernas förtroende och säkrat en viktig marknadsandel med sina största produktserier: sylt och barnmat – två kategorier där företaget är ledande. HERO marknadsför dessutom fruktjuice och nektar, funktionell mat (Hero Bienestar), müslibars (Hero Muesly), kalorisnåla produkter och produkter lämpliga för diabetiker (Hero Diet), grönsaks- och fruktkonserver samt färdigmat och -såser.

Företagsfilosofin hos HERO España vilar på följande principer: kvalitet, kunder, forskning och humankapital. Även inom logistik är företagets strategi inriktat på att stå i kundens tjänst (servicekvot på 99,6 %) och en optimal marknadsanpassning vilket har lett till att företaget hela tiden letar efter framgångsrika managementidéer som möjliggör snabbare och mer flexibla processer.

Om Jungheinrich:

Jungheinrich är en helhetsleverantör och partner inom intralogistik. Den omfattande produkt- och tjänsteportföljen innehåller totalplanering av lager: pallställ och lagersystem, truckar, system för trådlös överföring och lagerstyrningssystem (WMS), som är helt koordinerade med varandra för att accelerera och optimera samtliga processer samt förbättra material- och dataflöden. Jungheinrichs tjänster omfattar dessutom skräddarsydda tjänster inom rådgivning, finansiering, truckuthyrning, begagnade truckar samt truckservice.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
Onlinetjänster
E-SHOP