Automatiskt till god smak

Förarlösa transportfordon från Jungheinrich sammankopplar kryddsilor

Tre laserstyrda Auto Pallet Mover (APM), förarlösa transporttruckar från Jungheinrich, sköter transporterna vid vägning av kryddor hos kryddtillverkaren AVO-Werke. De har till uppgift att flytta uppsamlingsbehållare med hög noggrannhet under påfyllnings- och doseringssystemen.

I silohallen på AVO-Werke August Beisse GmbH i Belm, där tre AGVer utför sina ordrar på en relativt liten yta, doftar det härligt av kryddor. Goran Milosevic, produktionschef på AVO-Werke, pekar på en av enheterna som precis lyfter en tom behållare från rullbandet. »Från och med här sköter de förarlösa transporttruckarna allt.«

Hög positioneringsnoggrannhet

Jungheinrichs Automated Guided Vehicle (AGV), som består av en truck, ett automatiseringspaket och en skyddsanordning, transporterar behållare – totalt finns det sextio stycken i systemet – i området för vägning av kryddorna. Om en AGV beordras att hämta material från en silo, lyfter den först upp en tom behållare från transportören och flyttar den till den kryddsilo som styrsystemet har angivit. Kryddorna vägs vid tjugo olika tappningsställen. Med hjälp av lasernavigering positionerar AGVn sig exakt plus/minus 15 millimeter vid den aktuella vågens överlämningspunkt. För att fylla behållaren, lyfter AGVn den till lämplig höjd och dockar den nedifrån med den våg där kryddorna har vägts. När behållaren är i rätt position och har dockat lufttätt, öppnas slussen och behållaren fylls med kryddor. Detta upprepas tills alla erforderliga kryddor har hämtats från silorna.

Därefter placerar AGVn den fyllda behållaren på en av tre manuella stationer i anläggningen. Från en plattform lägger en medarbetare till de mindre komponenter som krävs för varje kryddblandning. Beroende på recept används hela förpackningar eller mindre mängder från småkomponentlagret som kommer via en transportör. Det sista arbetssteget består av att en AGV hämtar behållaren från den manuella stationen, därefter transporteras den till rullbanan och sätts ner den på denna på ca femtio centimeters höjd. Styrsystemet som styr AGV, styr även den omgivande tillverkningsprocessen, t.ex. silor, vågarna i silorna och vägningen av småkomponenter på lagret. AGV-systemet organiserar de överförda transportordrarna och ser till att de utförs snabbt utan att köer bildas trots den lilla ytan.

Manuell eller automatisk

Goran Milosevic visar bilder på hur produktionen såg ut tidigare. »På den tiden transporterade råvarorna framför allt manuellt. När vi funderade på att automatisera processen fanns det inga alternativ till ett förarlöst transportsystem.« Den väsentliga skillnaden mellan tiden innan och efter automatiseringen är att AVO-Werke nu kan dosera, väga och fylla på fyrtio kryddor istället för åtta som tidigare.

Förutom AGVs, samlingsbehållare, silor, våg- och doseringssystem samt styrsystem ingår även ett sugsystem i anläggningen. Hur bra den här stora investeringen är i fråga om effektiv produktion, ser man t.ex. på de råvaror som lagras i silor och som uteslutande rör sig om stora komponenter för torra kryddblandningar, vilka lastas om i stora mängder och därför kräver speciellt ekonomiska processer.

Goran Milosevic rullar ut ritningen som förtydligar komplexiteten hos produktionsanläggningen som är fördelad över fem våningsplan. »AGVer är en viktig del i vårt helhetskoncept, vilket gör att vi kan dra nytta av en ännu större noggrannhet i våra blandningar samt att vi kan till hundra procent identifiera och följa recepten bakåt. Bortsett från detta kan vi även på kort tid bearbeta ordrar med mindre batchstorlekar och olika komponenter. Dessutom får vi största möjliga flexibilitet och undviker kontamination.«

Lagernavigering skapar fördelar

Fördelarna med AGVs, som klarar den erforderliga upptiden på 98 procent, skapas av lagernavigeringen, som ger sträckoptimerade rutter, samt i princip ett bortfall av transportskador, en högre tillförlitlighet, lägre personalkostnader och standardiserade processer. Till detta kommer att AGVer enkelt kan integreras i den befintliga infrastrukturen. Tack vare den automatiska driften bortfaller också bearbetnings- och väntetider samt arbetssteg som inte tillför något mervärde. Därutöver kräver lagernavigeringen inga fysiska styrenheter i golvet. Produktionschefen kan därför när som helst förändra anläggningslayouten i AGV-området om detta krävs på grund av ändrade produktionsprocesser.

Som bastruck för AGVerna på AVO-Werke valde Jungheinrich den vertikala plocktrucken EKS 210. Avgörande för det valet var lyftkapaciteten på 1000 kg, körhastigheten på nio kilometer i timmen samt att den är lättmanövrerad, vilket är nödvändigt i det lilla utrymmet för kryddvägningen.

Kapaciteten hos AGVer, som började användas i januari 2011, vilar på en 48 V trefasteknik, som också ger ett minimalt slitage samt i förlängningen leder till högre lönsamhet. Jungheinrich når ekonomiska fördelar genom en dubbel energiåtervinning vid inbromsning och nyttosänkning. För en effektiv energistyrning hos AGVerna, som används varje dag i två skift, talar dessutom batterikapaciteten som skulle räcka till fyra skift.

Goran Milosevic stoppar en av truckarna, går upp på manöverplattformen och visar hur enkelt trucken kan manövreras manuellt. »Det är viktigt för oss att våra medarbetare också själva kan styra AGVerna. På så sätt går det att fortsätta arbetet om lasernavigeringen trots allt faktiskt skulle sluta fungera. Dessutom måste vi i det fallet bara ta bort körordrarna manuellt. Vid automatisk drift gör styrsystemet detta när den aktuella ordern är slutförd.«

Goran Milosevic tittar på en av sina AGVer som sänker hastigheten och kör in gafflarna under en av behållarna. »Vi vill hålla hög fart. För tillfället klarar vi arton transporter per timme. Därför måste ibland en av truckarna vänta en stund på nästa order. Vårt mål är emellertid att AGVerna hela tiden ska vara i rörelse. Därför fungerar de som rättesnöre för vår förbättringsprocess och vi jobbar på att de ska vara i rörelse hela tiden.«

Direkt från tillverkaren
Jungheinrich valdes av AVO-Werke som en av fyra leverantörer av AGVer. De andra tre andra hade, om de blivit utvalda, fått köpa in truckarna och själva automatisera dem. Jungheinrich serietillverkar däremot truckarna direkt i en och samma form. Bortsett från detta talade truckarnas teknik, det finmaskiga servicenätet samt de goda erfarenheterna som företaget har av Jungheinrich för tillverkaren. Dessutom fick man mycket för pengarna. AVO-Werke, som har mer än 60 truckar från Jungheinrich, räknar med en amorteringstid på två år.

Mot denna bakgrund är Goran Milosevic helt nöjd med AGV. »Fick jag välja på nytt, så skulle jag välja det här systemet igen. Det har förvånat mig hur lätt och snabbt operatörerna lärt sig och hur snabbt de har identifierat sig med truckarna. Vi har till och med haft besök av kunder som är intresserade av en AGV-lösning för att samla information om Jungheinrichs system.«

AVO-Werke August Beisse GmbH: Smakkompetens

Grunden för dagens AVO-Werke August Beisse GmbH, i Belm i närheten av Osnabrück, lade företagets grundare och namngivare August Vodegel redan för knappt 150 år sedan. Nu för tiden är AVO-Werke, med över 600 anställda, därav ca 500 på huvudkontoret och en stor mängd representanter i utlandet, en av de ledande kryddspecialisterna i Europa. AVO är en kompetent partner när det handlar om bearbetning och förädling av kött, korv, fisk, delikatesser, färdiga måltider, bageri- och mjölkprodukter. Företaget säljer beprövade kryddblandningar och tillsatsmedel till tillverkare av bakverk, potatis- och grönsaksprodukter, soppor och såser. Med mer än 4000 produkter garanterar AVO både standardiserade och individuella lösningar i fråga om smaker. Företaget har ett fullsortiment av naturkryddor, kryddblandningar, flytande kryddor, marinader, dressingar, högeffektiva tillsatsmedel samt elastiska nät och specialskinn. Bland kunderna finns flera kända livsmedelsföretag inom hantverk, industri, handel och partihandel samt storkök. Med trendiga produkter och erkända tjänster klarar AVO de höga krav från marknaden som framför allt växer kraftigt i färdigmatssegmenetet.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
Onlinetjänster
E-SHOP