Kvalitet och engagemang

Vi vill agera ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt. Vi strävar efter att bygga vår ekonomiska framgång på hållbarhet och innovationskraft och har integrerat ett tydligt miljötänkande i vår företagsstrategi.

Samarbeten

Samarbeten - Jungheinrich Svenska AB

Till vårt engagemang hör stöd till hjälporganisationer i form av intralogistik och know-how.

Mer

Certifikat

Certifikat - Jungheinrich Svenska AB

Jungheinrich är ISO-certifierat inom såväl miljö- som kvalitetsledning.

Mer

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP