Reklamationer

Reklamera vara/tjänst? Vi hjälper dig.

Om du har problem med en vara eller tjänst som du köpt av oss som du anser bör vara ett reklamationsärende är du välkommen att kontakta oss. Nöjda kunder är alltid vårt mål och därför tar vi hand om eventuella reklamationer omgående med högsta prioritet.

Mejla reklamationsärende

Beskriv ditt reklamationsärende så detaljerat som möjligt.

Kom ihåg att ange truckens serienummer om ärendet gäller en specifik truck, för att vi ska kunna hjälpa dig snabbt.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP